Melkveebedrijven die zich voor de stoppersregeling hebben aangemeld, moeten al de melkkoeien en het jongvee dat is aangemeld binnen 6 weken na beschikking afvoeren. Afvoer van vee mag ook voor de beschikking. Het ruilen van vee is toegestaan, echter hierbij moet wel de 21-dagenregeling in acht worden genomen. Bedrijven kunnen nog kiezen om toch niet deel te nemen. Het terugtrekken van jongvee is onder voorwaarden voor de beschikking ook mogelijk.

 

Beschikking stoppersregeling

Tot circa eind april worden de beschikkingen voor de stoppersregeling verstuurd. In de beschikking staat hoeveel dieren zijn goedgekeurd voor de subsidie. De aanvrager moet vervolgens binnen zes weken de dieren, waarvoor subsidie is aangevraagd, afvoeren.

 

Afvoer vóór beschikking

De betreffende dieren mogen ook voor de beschikking reeds afgevoerd worden.

 

Ruilen toegestaan

Het is toegestaan om de af te voeren (drachtige) dieren te ruilen met andere dieren. Het gaat er uiteindelijk om dat er voldoende dieren worden afgevoerd. Met het ruilen kan een goede melkkoe worden gewisseld met een slachtkoe van een andere (niet deelnemende) melkveehouder. Ook kan hiermee worden voorkomen dat er nog drachtige dieren op het bedrijf moeten achterblijven, omdat deze dieren niet geslacht of geëxporteerd mogen worden. Dit ruilen mag in principe tot maximaal zes weken na de beschikking. Echter wel moet de 21-dagenregeling in acht worden genomen.

 

21-dagenregeling

De 21-dagen regeling bij runderen heeft als doel om verspreiding van dierziekten te voorkomen. Deze regeling houdt in, dat een dier dat is aangevoerd minimaal 21 dagen op het bedrijf moet blijven alvorens het weer kan worden afgevoerd. Dit betekent dus ook dat geruilde dieren ook 21 dagen na ruiling op het bedrijf moeten blijven. Praktisch gezien moet het ruilen daarom plaatsvinden binnen 3 weken na de beschikking.

 

Jongvee terugtrekken

Een bedrijf kan, voordat de beschikking is afgegeven, ervoor kiezen het aangemelde jongvee terug te trekken. Hiervoor moet een verzoek bij RVO worden ingediend.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met uw WEA-bedrijfsadviseur. Dat kan per telefoon (0227) 513 333 (Middenmeer) of (0251) 361 960 of per mail: be-afdeling@wea-nh.nl.

Bron: ComponentAgro