Had u in het studiejaar 2018/2019 werknemers in dienst die gebruik maakten van een praktijk- of werkleerplaats? Vergeet dan niet tijdig de Subsidie Praktijkleren aan te vragen!  Voor het school- of studiejaar 2018/2019 kan een aanvraag ingediend worden tot en met 16 september 2019 uiterlijk 17.00 uur.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De subsidie is vooral gericht op mbo’ers. U dient de subsidie na afloop van de begeleiding aan te vragen.

 

Maximaal € 2.700

Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 2.700 per werknemer per jaar. Bij overschrijding van de beschikbare budgetten kan de subsidie lager uitvallen.

 

Voorwaarden

Per onderwijscategorie gelden aanvullende voorwaarden. Zo dient u veelal erkend te zijn als leerbedrijf om voor de subsidie in aanmerking te komen.

 

Administratie

De subsidieregeling vereist ook dat u een deugdelijke administratie bijhoudt met betrekking tot de in dienst zijnde leerling(en). Hieruit moet blijken dat u aan de voorwaarden voor de subsidie voldoet. Bij gebleken gebreken kan de subsidie worden teruggevorderd.

 

Hulp nodig?

Vanuit NUWEA Subsidies B.V. vragen wij de subsidies onder voorwaarden graag voor u aan. Als u wilt dat wij dit (alsnog) voor u doen, neem dan snel contact op met onze subsidieadviseur Jolanda de Jong via jolanda@nuwea.nl.
Wilt u vooraf meer informatie? Bel dan naar WEA Personeel via telefoonnummer 0251 361960. Of stuur een mail naar salaris@wea-nh.nl.

We belasten de tijd die wij besteden aan het aanvragen van uw subsidie aan u door. U dient het dossier met de benodigde gegevens en registraties goed vastgelegd te hebben. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en de daarop gebaseerde subsidieaanvraag berust bij de werkgever.