Heeft u melkvee? Dan moet u rekening houden met de onlangs voorgestelde wijzigingen t.a.v. de diercategorieën melkvee en de fosfaatproductie per dier. De wijzigingen zijn nog niet definitief vast gesteld. Het is de bedoeling dat dit per 1 januari 2020 ingaat.

 

Diercategorieën

De omschrijving bij diercategorie 100 ‘Melkkoeien’ wordt aangepast. Hierdoor blijven afmestkoeien tot 12 maanden na afkalving onder cat. 100 vallen. Pas daarna kan het dier worden overgezet naar cat. 120 ‘Weide- en zoogkoeien’. Daarnaast wordt cat. 102 ‘Jongvee van 1 jaar en ouder’ opgesplitst in cat. 102 (tot 2 jaar) en cat. 103 Jongvee vanaf 2 jaar.

 

Aanpassing fosfaatnormen melkvee

In het voorstel wordt de tabel voor o.a. de fosfaatproductie van melkkoeien uitgebreid met extra melkproductiestaffels onder 5.624 kg en boven 10.624 kg melk per koe. De reeds bestaande fosfaatnormen worden (iets) verlaagd. Echter, bedrijven met een zeer hoge melkproductie per koe krijgen te maken met een hogere fosfaatnorm per koe. De fosfaatnormen van jongvee worden verlaagd.

 

Zelfzuivelaars

Bent u een zelfzuivelaar? Dan moet u voor de fosfaatproductie van uw melkkoeien nu standaard uitgaan van een melkproductie van 7.500 kg melk per koe. Volgens de voorstellen moet u straks uitgaan van 8.447 kg melk per koe. Heeft u als zelfzuivelaar een biologisch bedrijf? Dan wordt de fosfaatnorm gebaseerd op een melkproductie van 6.580 kg per koe.

 

Tot slot / meer weten?

Wilt u inzicht krijgen in de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen voor uw bedrijf? Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0227 513333 (Middenmeer) of 0251 361960 (Uitgeest) of per mail: be-afdeling@wea-nh.nl. Zij helpen u graag verder.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya