1. Maaien/beweiden EA-vanggewas

RVO heeft kenbaar gemaakt dat een EA-vanggewas in de ‘acht-wekentermijn’ mag worden gebruikt voor voederwinning (maaien/ beweiden). Het EA-vanggewas mag echter niet worden vernietigd. Hierdoor zijn voornamelijk gras of kruidenrijke mengsels geschikt.

 

2. Handboek melkveehouderij

Het nieuwe ‘Handboek melkveehouderij 2020’ is digitaal gratis beschikbaar. Zie de site: www.wur.nl/nl/show/Handboek-Melkveehouderij.htm. Via deze site kunt u ook een gedrukt exemplaar bestellen.

 

3. Overdracht dierrechten digitaal

Vanaf 1 november 2020 kunt u een overdracht van dierrechten alleen nog digitaal melden. Het insturen van een papieren formulier is dan niet meer mogelijk.

 

4. Opnieuw melden overdracht?

Onlangs konden tijdelijk geen overdrachten van varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten worden ingediend bij RVO. Overdrachten die wel al waren ingediend, maar niet tijdig waren afgerond kwamen te vervallen. Speelt dit? Dan moet u de overdracht later opnieuw melden. De betreffende bedrijven zijn door RVO op de hoogte gebracht. Heeft u van RVO een bericht ontvangen? Zorg er dan voor dat u uw overdracht van rechten alsnog tijdig meldt bij RVO.

 

5. Melden vrijstelling zoogkoeien

Wilt u in 2021 voor de eerste keer deelnemen aan de vrijstelling zoogkoeienhouderij? Dan moet u zich uiterlijk 1 november aanmelden, als aan u eerder fosfaatrechten zijn toegekend.

Heeft u geen fosfaatrechten toegekend gekregen, dan kunt u zich aanmelden t/m 1 december. Maakt u al gebruik van deze vrijstelling? Dan hoeft u zich niet opnieuw te melden. De vrijstelling blijft van toepassing, mits u aan alle voorwaarden blijft voldoen.

 

6. Vanggewas na mais na 1 oktober

Zaait u uiterlijk op 31 oktober een verplicht vanggewas na mais op zand- of lössgrond? Dan moet u kiezen uit de volgende vanggewassen: spelt, triticale, winterrogge, -tarwe of -gerst.

Betreft het gangbare snijmais? Dan hoeft u het gewas niet ‘direct aansluitend’ in te zaaien. U moet het vanggewas het volgend jaar wel telen als hoofdteelt. U mag het gewas oogsten als geheleplant-silage, mits de korrel deegrijp is. Betreft het andere soorten mais (bijv. CCM of korrelmais) of biologische snijmais? Dan moet u het vanggewas direct na de oogst inzaaien. Het vanggewas mag u wel na 1 februari 2021 vernietigen.

 

7. I&R geiten aangescherpt

Vanaf 1 november wordt de termijn waarbinnen melkgeitenhouderijen de geboren geiten moeten registeren aangescherpt. Hiermee kan doodgeboorte en sterfte onder jonge geiten beter in beeld worden gebracht. Zo wordt o.a. de meld-datum van geboorte teruggebracht van 6 maanden naar 7 dagen. Ook moet u de exacte geboortedatum en het geslacht van het geitenlam registreren. Er geldt een overgangsregeling voor dieren die voor 1 november zijn/worden geboren.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfseconomisch adviseurs van NUWEA Subsidies. Dat kan rechtstreeks per mail via advies@nuweasubsidies.nl. Of bel naar ons centrale telefoonnummer 088 2824000.