De Algemene Rekenkamer is onlangs begonnen met een onderzoek naar de landbouwvrijstelling in de winstsfeer. In dit onderzoek gaat de Rekenkamer o.a. na welke bedragen hiermee gemoeid zijn, wie gebruiken de regeling en heeft de vrijstelling nog steeds de effecten die er ooit in het verleden mee bedoeld zijn.

 

Waarom dit onderzoek?

De landbouwvrijstelling kent sinds jaar en dag een bijzondere plaats in de winstbelasting. Agrariërs die een waardestijging op hun landbouwgrond realiseren, betalen als gevolg van deze vrijstelling over een deel van hun winst geen belasting. Het bedrag wat hiermee gemoeid is wordt in de Miljoenennota voor het jaar 2020 geraamd op 1,3 miljard euro.

 

Interviewformulieren

Op dit moment zijn door de Algemene Rekenkamer interviewformulieren toegestuurd aan individuele agrariërs. Wij zijn uiteraard heel benieuwd wat hier in staat. Mocht u ook een formulier hebben ontvangen vernemen wij dat graag van u.

 

Toekomst van de landbouwvrijstelling

Het is de bedoeling dat de Algemene Rekenkamer In het eerste kwartaal van 2021 een rapport publiceert met haar bevindingen. Dat is al snel. En hoewel wij nog niet exact weten wat dit onderzoek gaat betekenen voor de continuïteit van de landbouwvrijstelling, achten wij het belangrijk voor u om hierop tijdig te anticiperen. Het is misschien zinvol om de grond binnen uw bedrijf (opnieuw) te herwaarderen om daarmee de huidige waardestijging nog onder de landbouwvrijstelling veilig te stellen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw relatiebeheerder.