De derde leerweg is een opleidingstraject zonder wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur. Zo’n traject kan leiden tot een mbo-diploma, een mbo-certificaat of een praktijkverklaring. Dit brengt veel flexibiliteit met zich mee en biedt tegelijkertijd kansen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, omdat ze bijvoorbeeld geen startkwalificatie bezitten.

Daarnaast is de regeling aantrekkelijk voor volwassenen, omdat het ruimte biedt voor de verkorting van de opleiding voor medewerkers die al de nodige werkervaring hebben. Als ondernemer kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten die u maakt voor het bieden van een praktijkleerplaats.