Voor het pachtjaar, dat begint vanaf 1 juli 2021, gelden nieuwe pachtnormen. Afhankelijk van het pachtprijsgebied stijgt of daalt de pachtprijs.

 

Pachtvormen

De vastgestelde pachtnormen gelden voor reguliere pacht en geliberaliseerde pachtovereenkomsten langer dan 6 jaar.

 

Stijgers en dalers bij pachtnormen

De pachtnormen dalen in acht van de veertien pachtprijsgebieden t.o.v. 2020 (1% tot 14%). De daling is het grootst in het gebied ‘Veenkoloniën en Oldambt’. In de overige zes pachtprijsgebieden zijn de pachtnormen gestegen (2 tot 25%). De hoogste stijging geldt voor het ‘Zuidwestelijk akkerbouwgebied’.

 

Agrarische bedrijfsgebouwen

De maximaal toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen stijgen met 2,44%.

 

Agrarische woningen

De pachtprijs voor agrarische woningen blijft gelijk voor pachtovereenkomsten die zijn gesloten vóór 1 september 2007. Heeft u uw pachtovereenkomst vanaf 1 september 2007 afgesloten? Dan geldt een stijging van 1,3%

 

Let op!

Controleer of uw verpachter de juiste pachtprijs doorvoert.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs van NUWEA Subsidies. Bereikbaar onder telefoonnummer 0882824000 of per e-mail: advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.