Binnen het ‘Omschakelprogramma’ is een pilot gestart. U kunt nu met gunstige voorwaarden, een achtergestelde lening afsluiten. Ook komt er een ‘werkkapitaalregeling’ en een ‘subsidieregeling bedrijfsplannen’.

 

Omschakelprogramma

Met het ‘Omschakelprogramma Duurzame Landbouw’ stimuleert de overheid agrarische ondernemers om versneld om te schakelen naar ‘een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering’.

 

Pilot Investeringsfonds

U kunt vanuit het pilotfonds een achtergestelde lening krijgen van max. € 400.000 voor investeringen die nodig zijn voor uw omschakeling. Uit een bedrijfsplan moet blijken op welke manier u bijdraagt aan de gestelde doelen. U kunt zich reeds aanmelden voor de pilot.

 

Werkkapitaalregeling

Neemt u deel aan het pilot-investeringsfonds of wilt u overschakelen naar biologische landbouw? Doe dan vanaf 1 september een beroep op de ‘werkkapitaalregeling’. Hiermee kunt u tijdelijke liquiditeitstekorten opvangen.

 

Subsidieregeling bedrijfsplannen

Naar verwachting kunt u vanaf 1 november subsidie aanvragen voor het opstellen van een bedrijfsplan voor omschakeling. Deze subsidie krijgt u in de vorm van een voucher die u bij een ‘BAS-adviseur’ kunt verzilveren.

 

Uw bedrijf verduurzamen?

Informeer bij ons naar de mogelijkheden binnen het ‘Omschakelprogramma’. Neem hiervoor contact op met een van onze bedrijfsadviseurs van NUWEA Subsidies. Bereikbaar onder telefoonnummer 0882824000 of per e-mail: advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya