Naast de basispremie kunt u een extra vergoeding krijgen vanuit de ecoregeling. Hieraan deelnemen zal vaak niet alleen een financiële afweging zijn. In de praktijk zijn veel bedrijven al bezig met maatregelen die ‘meetellen’ in het kader van de ecoregeling. Ook spelen andere overwegingen een rol.

 

Vrijwillig

U bent niet verplicht om aan de ecoregeling deel te nemen. Als u wel in aanmerking wilt komen voor een vergoeding uit de ecoregeling, dan moet u maatregelen nemen die positief werken op een vijftal thema’s: klimaat, biodiversiteit, landschap, water en bodem.

 

Puntensysteem met integrale aanpak

Voor de ecoregeling geldt een puntensysteem. U moet op alle thema’s een minimaal aantal punten scoren. Dit wordt gerelateerd aan de grootte en ligging van uw bedrijf. Hoe meer oppervlakte u heeft, hoe meer punten u voor uw bedrijf en per thema moet halen. Afhankelijk van het puntenaantal komt u in een bepaalde ‘klasse’. Een hogere klasse betekent een hogere vergoeding.

 

Vergoeding per hectare

U ontvangt geen vergoeding per maatregel, maar een vergoeding per hectare. De vergoedingen zijn nog niet definitief, maar als indicatie is genoemd: klasse ‘brons’ € 110/ha, klasse ‘zilver’ € 120/ha, klasse ‘goud’ € 130/ha. De vergoeding geldt voor alle hectares die u in gebruik heeft.

 

Goud voor biologisch

Heeft u een biologisch bedrijf? Dan valt u automatisch in de klasse ‘goud’.

 

Maatregelen

De maatregelen die meetellen binnen de ecoregeling zijn nog niet definitief. Om een indruk te geven, staan hieronder enkele voorbeelden genoemd:

  • Rustgewas, eiwitgewas, meerjarig gewas en/of groene braak.
  • Gras/klaver, kruidenrijk grasland en/of blijvend grasland.
  • Gras- of akkerrand en/of ecologisch slootbeheer.
  • Niet ploegen / niet scheuren.
  • Maximale veebezetting per hectare.
  • Landschapselementen

 

Bestaande maatregelen tellen ook

Voert u een bepaalde maatregel al uit? Of is deze al aanwezig (bijv. landschapselement)? Dan mag u deze ook meetellen.

 

Soms ook voor conditionaliteit

Bepaalde maatregelen die voor de ecoregeling meetellen (niet productief areaal/landschapselement) mag u soms ook meetellen bij de conditionaliteit.

 

Overweging niet alleen financieel

Veel bedrijven treffen al maatregelen die straks meetellen bij de ecoregeling, zoals bijvoorbeeld akkerranden, kruidenrijk grasland, niet ploegen en/of landschapselementen. Met een ‘beetje’ extra kunt u wellicht voldoen aan een van de ‘klassen’. Echter het ‘vertrekpunt’ is per bedrijf erg verschillend.

 

Overige overwegingen

Daarnaast kunnen ook de volgende overwegingen meespelen bij uw keuze:

  • Effecten op langere termijn (bijv. verbeteren bodemkwaliteit).
  • Bijdrage aan imago sector (bijv. positieve uitstraling akkerrand).
  • Invulling toekomstige wetgeving (klimaat, milieu, biodiversiteit).

 

Meer weten?

Het nieuwe GLB vraagt om nieuwe keuzes. Wij houden u op de hoogte en denken graag met u mee. Wij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 0882824000 of per e-mail: advies@nuweasubsidies.nl.