Wilt u uw bedrijf ontwikkelen? En kunt u met intern salderen volstaan? Dan heeft u geen natuurvergunning meer nodig.

 

Intern salderen

Met intern salderen kunt u gebruik maken van stikstofruimte die op uw bedrijf ontstaat. Bijvoorbeeld als u een bestaande stal emissiearm maakt of vervangt voor een emissiearme stal. De ontstane stikstofruimte kunt u gebruiken voor nieuwe activiteiten, mits de totale stikstofdepositie niet toeneemt.

 

Geen natuurvergunning meer nodig

Voor intern salderen heeft u geen natuurvergunning meer nodig. Om in de toekomst toch zekerheid te hebben t.a.v. uw nieuwe activiteiten moet u zelf aan kunnen tonen dat uw stikstofdepositie niet is toegenomen. Dit kunt u doen door AERIUS-berekeningen van de oude en nieuwe situatie, waaruit geen toename van de stikstofdepositie blijkt, goed te bewaren.

 

Zekerheid middels ‘weigeringsbesluit’

Ook kunt u ‘zekerheid’ krijgen als u toch een natuurvergunning aanvraagt en de provincie wijst deze aanvraag actief af. Met dit besluit heeft u ‘op papier’ dat ook de provincie vindt dat u geen natuurvergunning nodig heeft. In bepaalde situaties kan de provincie hiervoor wel legeskosten vragen.

 

Heeft u ontwikkelingsplannen?

En wilt u gebruik maken van intern salderen? Laat u zich dan goed informeren naar de mogelijkheden. U kunt contact opnemen met een van onze bedrijfsadviseurs van NUWEA Subsidies. Telefonisch te bereiken op telefoonnummer 088 2824000 of per mail: advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.