Heeft u betalingsrechten aangevraagd op grond die (eind) dit jaar aan de landbouw worden onttrokken? Dit is niet toegestaan, want de grond is niet subsidiabel. Haal zo nodig in de Gecombineerde opgave het ‘vinkje’ weg.

 

90-dagenregeling

U kunt uitbetaling van GLB-subsidies (zoals basis- en vergroeningspremie) aanvragen op subsidiabele landbouwgrond (grond met landbouwactiviteiten). Een perceel landbouwgrond blijft subsidiabel als er tijdelijk, maximaal 90 dagen, niet-landbouwactiviteiten op plaatsvinden, bijvoorbeeld een tijdelijk kampeerterrein.

 

Opnieuw landbouwgrond

De 90-dagenregeling is alleen van toepassing als het perceel na de niet-landbouwactiviteiten, weer als landbouwgrond beschikbaar komt. De niet-landbouwactiviteiten moeten in feite op landbouwgrond plaatsvinden.

 

Aan landbouw onttrokken: niet subsidiabel

Verkoopt u bijv. een perceel aan de gemeente en begint de gemeente op 1 december 2020 met werkzaamheden t.a.v. bijv. woningbouw? Dan is het perceel ook voor dit jaar niet subsidiabel. Het perceel wordt immers onttrokken aan de landbouw. De 90-dagenregeling is niet van toepassing.

 

Let op!

Heeft u GLB-subsidie aangevraagd op een perceel dat dit jaar aan de landbouw wordt onttrokken? Haal dan het ‘vinkje’ weg en voorkom daarmee een mogelijke korting.