Minister Schouten heeft onlangs haar ‘structurele aanpak stikstof t/m 2030’ bekendgemaakt. Een groot deel heeft betrekking op bronmaatregelen voor de landbouw, om de stikstofdepositie verder te verlagen.

 

Stikstofruimte deels voor landbouw

De stikstofruimte die ontstaat door het nemen van diverse bronmaatregelen komt voor een groot deel ten goede aan natuurherstel en vergunningverlening voor (woning)bouwprojecten. Daarnaast wordt een deel gereserveerd voor het legaliseren van PAS-meldingen.

 

Bronmaatregelen

De volgende bronmaatregelen zijn aangekondigd in het plan van de minister:

  • Extra verhoging van budget ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderij’.
  • Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven.
  • Verlagen ruw eiwitgehalten voer voor melkvee. Zie artikel ‘max. ruw eiwit melkvee niet praktisch’.
  • Vergroten aantal uren weidegang.
  • Verdunnen van mest bij zodebemesting op zand- en lössgrond.
  • Openstelling ‘Subsidieregeling brongerichte verduurzaming’.
  • Aangescherpte ammoniakemissienormen vanaf 2023 of 2025.
  • Omschakelfonds voor bedrijven die willen omschakelen naar een andere bedrijfsvoering (bijv. kringlooplandbouw of willen extensiveren).
  • Stimuleren centrale mestverwerking.

 

Heeft u interesse in een saneringsregeling of bronmaatregel?

Geef dit aan ons door, dan kunnen wij u informeren als er meer bekend is. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088 2824000 of per mail: advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder!

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya