Vanaf 1 februari mag u weer grasland vernietigen. Hieronder staan de regels voor de periode van 1 februari t/m 15 september. In Natura 2000-gebieden mag u geen blijvend grasland (> 5 jaar) scheuren.

 

Klei- en veengrond

1 februari t/m 15 september. U mag grasland vernietigen. Een grondmonster is verplicht als u het vervolggewas met stikstof wilt bemesten.

1 juni t/m 15 juli. Een grondmonster is niet verplicht als u een bepaalde aaltjesbestrijder teelt na graslandvernietiging.

 

Zand- en lössgrond

1 februari t/m 10 mei. Graslandvernietiging mag, mits u daarna een relatief stikstofbehoeftig gewas teelt. Voor bemesting is een grondmonster verplicht. Een grondmonster is niet verplicht als u mais of aardappelen gaat telen. Vaak geldt wel een korting op de stikstofgebruiksnorm voor aardappelen (65 kg) en mais (85 kg).

11 mei t/ 31 mei. Alleen herinzaai is toegestaan. Grondmonster is verplicht.

1 juni t/m 15 juli. Graslandvernietiging is toegestaan voor de teelt van een aaltjesbestrijder. Een grondmonster is niet verplicht.

1 juni t/m 31 augustus. Vernietigen t.b.v. herinzaai is toegestaan. Een grondmonster is niet nodig. Er geldt wel een korting op de stikstofgebruiksnorm (50 kg). U moet vooraf de graslandvernietiging melden bij RVO.

 

Let op!

Voor graslandvernietiging gelden veel regels. Vooral bij zand- en lössgrond.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000, of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.