Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.

 

1. Oude en nieuwe grondmonsters

Heeft u voor één topografisch perceel oude en nieuwe grondmonsters? Dus met en zonder P-PAE (de nieuwe eis per 2021)? Dan kunt u de fosfaattoestand van een deel van uw perceel baseren op de ‘oude’ grondmonsters. Voor het andere deel gebruikt u de ‘nieuwe’ grondmonsters. U bent in deze situatie niet verplicht om de oude grondmonsters te vervangen door nieuwe. De grondmonsters moeten natuurlijk wel geldig zijn.

 

2. Grondmonsters derogatie

Hopelijk krijgt Nederland voor dit jaar weer derogatie. De ervaring leert dat u dan nog de gelegenheid krijgt om derogatiemonsters te nemen. U hoeft uw oude derogatie-monsters op dit moment nog niet te vervangen. Ook het bemestingsplan kunt u nog opstellen direct nadat derogatie is verleend.

 

3. Melden maisteelt t/m 15 februari

Heeft u bouwland op zand- en lössgrond? En wilt u hier mogelijk mais op aan telen? Dan moet u dit uiterlijk 15 februari melden bij RVO. Is nog niet bekend of op een perceel mais wordt geteeld? Ook dan is het advies om een melding te doen. U kunt dan later nog een keuze maken.

 

4. Korting bij mais na gras

Teelt u op zand- of lössgrond mais na het vernietigen van gras? Dan geldt in 2022 eenmalig een verhoogde korting van 85 kg N/ha. Normaal is deze korting 65 kg N/ha.

 

5. Melden gebruik sleepvoet

Op grasland op klei- en veengrond mag u een sleepvoetmachine gebruiken, mits u de mest met water verdunt. U moet dit ieder jaar melden bij RVO, voordat u de eerste keer de sleepvoetmachine gebruikt.

Afgelopen jaar mochten derogatie-bedrijven de sleepvoet alleen gebruiken bij een buitentemperatuur die lager is dan 20 graden Celsius. Wilt u dit jaar derogatie toepassen (indien weer mogelijk)? Dan is het verstandig om aan deze regel te voldoen.

 

6. Borgstellingskrediet loopt langer

Vanwege corona is vanaf maart 2020 de Borgstelling Landbouw (BL) tijdelijk verruimd met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Onlangs is bekendgemaakt, dat de aanvraagperiode voor deze borgstelling loopt t/m 30 juni 2022. Heeft u liquiditeitsproblemen door de uitbraak van het coronavirus? Dan kunt u wellicht eerder en sneller een krediet krijgen. Binnen deze verruiming is ook het maximale krediet verhoogd.

 

7. Energie investeringsaftrek (EIA)

Wilt u investeren in energie-besparende bedrijfsmiddelen? Dan kunt u mogelijk fiscaal voordeel behalen. Als uw investering op de ‘Energielijst 2022’ staat, kunt u 45% van de investeringskosten aftrekken van uw fiscale winst.

 

8. Subsidie duurzame energie

Ook dit jaar kunt u als ondernemer gebruikmaken van de ‘Investerings-subsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE). Investeringen in zonneboilers, warmtepompen, kleinschalige windturbines en zonnepanelen komen voor subsidie in aanmerking.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000, of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.