De regeling voor massaal bezwaar is met ingang van 1 januari 2016 gewijzigd. Tot 2016 kon er massaal bezwaar gemaakt worden door lijsten met namen en BSN door te geven aan de belastingdienst. Sinds 2016 moest er per belastingplichtige individueel bezwaar ingediend worden tegen de box 3-heffing. Dit bezwaar moest binnen
6 weken na de dagtekening van de definitieve aanslag zijn gemaakt.

Op basis van de rechtspraak van de Hoge Raad was de kans dat bezwaarschriften werden toegewezen zeer klein. Het feit dat voor iedere klant apart bezwaar gemaakt moest worden en dat de kans op succes zeer gering was heeft ons er toe doen besluiten om te stoppen met het maken van bezwaar. De kosten die daarmee gemoeid waren wogen niet meer op tegen de kans van slagen.

 De uitspraak van de Hoge Raad van december 2021 is dan ook zeer verrassend te noemen, de wetgever maar ook wij hebben hier geen rekening mee gehouden.