De Staatssecretaris heeft bekend gemaakt dat alle bezwaren over de jaren 2017 t/m 2020 gegrond worden verklaard. Wat dit precies inhoudt is nog niet bekend. Er moet nog vastgesteld worden hoe de heffing dan berekend gaat worden. De Hoge Raad heeft geen aanwijzingen gegeven hoe het werkelijk rendement bepaald moet worden. Voor spaargeld en beleggingen zal dit niet moeilijk zijn, omdat banken hun informatie reeds doorgeven aan de Belastingdienst. Het probleem zit echter bij vastgoed, grond en vorderingen. Moet de overheid dit middels een algemene berekeningswijze afdoen of mogen belastingplichtigen zelf hun werkelijke rendement aangeven? En worden waardestijgingen ook meegenomen? De overheid is voornemens om bij de Voorjaarsbesluitvorming (mei 2022) verdere informatie te verstrekken.

De overheid is op dit moment ook nog aan het onderzoeken of ook belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt in aanmerking komen voor rechtsherstel. Mocht dit niet het geval zijn dan kan voor aanslagen waartegen geen bezwaar meer kan worden gemaakt wellicht een verzoek om ambtshalve vermindering worden ingediend bij de Belastingdienst. Voor 2017 hebben we daarvoor nog de tijd tot het einde van 2022. Vandaar dat het verstandig is om eerst de informatie, die als het goed is in mei beschikbaar komt, af te wachten.  

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya