Wilt u investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u met deze investering mogelijk fiscaal voordeel behalen. Uw investering moet dan op de ‘Milieulijst 2020’ staan.

 

Milieulijst 2020

Op de ‘Milieulijst 2020’ staan alle bedrijfsmiddelen die voor Vamil en/of MIA in aanmerking komen. U kunt digitaal zoeken binnen de ‘Milieulijst 2020’ via de site van RVO. Ook ‘Maatlat duurzame stallen’ en ‘Maatlat schoon erf’ staan op deze lijst.

 

Vamil en MIA

Met Vamil kunt u een vrije afschrijving van maximaal 75% behalen. Bij MIA is de investeringsaftrek afhankelijk van het bedrijfsmiddel waarin wordt geïnvesteerd. De investeringsaftrek is 36%, 27% of 13,5%.

 

Tijdig melden

Wilt u gebruikmaken van de Vamil en/of MIA-regeling? Dan moet uw investering uiterlijk binnen 3 maanden na het ‘aangaan van de investeringsverplichting’ worden gemeld voor Vamil/MIA. De melding moet digitaal worden ingediend bij ‘mijn.rvo.nl’. Voor deze melding kunt u uw adviseur machtigen.

 

Valt uw investering onder Vamil en/of MIA?

Meld dan tijdig bij ons dat u heeft geïnvesteerd. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088 2824000 of via de e-mail: advies@nuweasubsidies.nl.