Benut u niet alle betalingsrechten? Dan komt vanaf 2020 het aantal betalingsrechten te vervallen dat u in twee opvolgende jaren niet heeft benut. Het ‘rouleren’ van betalingsrechten is niet meer mogelijk.

 

Vervallen na twee jaar

Betalingsrechten vervallen als u in twee opvolgende jaren onvoldoende subsidiabele grond in gebruik heeft om al uw betalingsrechten te benutten.

 

Voorbeeld

Stel u heeft in 2019 50 betalingsrechten en 48 ha subsidiabele grond. In 2020 heeft u nog steeds 50 betalingsrechten en 49 ha subsidiabele grond. U heeft dan één betalingsrecht in twee opvolgende jaren niet benut. Hierdoor komt één betalingsrecht te vervallen.

 

Rouleren niet meer mogelijk

Heeft u structureel meer betalingsrechten dan grond? Dan kon u t/m 2019 ‘rouleren’ met betalingsrechten. Uw betalingsrechten vervielen daardoor niet, omdat afzonderlijke betalingsrechten maximaal één jaar niet waren benut. Dit ‘rouleren’ is niet meer mogelijk.

Heeft u in 2019 niet al uw betalingsrechten benut? En heeft u ook in 2020 hiervoor onvoldoende grond? Overweeg dan de verkoop of verhuur van een aantal betalingsrechten

 

Meer weten?

Neem dan contact op via telefoonnummer 088 2824000 of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya