Minister Schouten heeft onlangs enkele voorstellen gedaan t.a.v. een herziening van de pachtwetgeving. Diverse partijen hebben hier positief op gereageerd. De uiteindelijke details zullen bepalen wat interessant voor u is.

 

Enkele pachtvormen blijven

Volgens de voorstellen blijven de reguliere pacht en de teelpacht bestaan. Mogelijk dat bij reguliere pacht eisen worden gesteld aan het bodembeheer en dat er een systeem komt die de pachtprijzen minder laten fluctueren.

 

Nieuwe vormen

Nieuwe pachtvormen die zijn aangekondigd zijn:

  • Liberale pacht zonder een maximale termijn van 6 jaar, met de mogelijkheid om de pachtprijs onderling te bepalen.
  • Loopbaanpacht, met een looptijd van tenminste 25 jaar, die wordt aangepast aan de AOW-gerechtigde leeftijd van de pachter.

 

Ontmoedigen kortlopende pacht

De minister wil kortlopende pachten ontmoedigen zodat meer (ver)pachters gebruikmaken van langdurige pachtvormen. Dit is vaak gunstiger voor o.a. het bodembeheer. Dit kan bijvoorbeeld door kortlopende pacht alleen toe te staan in specifieke gevallen. Of door het invoeren van een pachtprijstoets.

 

Vervolg

Het voornemen is om de voorstellen nog dit jaar in een conceptwetsvoorstel op te nemen. Gezien de vele discussies is dit echter nog niet zeker. Op korte termijn zal er nog niets wijzigen. Houd bovenstaande wel in gedachte bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst.