Fosfaatrechten zijn in principe voor de pachter. Maar een rechter heeft onlangs bepaald dat de verpachter in bepaalde situaties aanspraak kan maken op de fosfaatrechten. Wat speelt hier en wat is de status?

 

Algemene uitspraak

Volgens de rechter kan een verpachter bij beëindiging van de pacht aanspraak maken op de fosfaatrechten als u, als pachter, op 2 juli 2015:

  • Een reguliere of een geliberaliseerde pachtovereenkomst had, met een duur van twaalf jaar of langer.
  • Een hoeve en/of minimaal 15 ha grond pacht.

De vergoeding bedraagt, volgens deze rechter, 50% van de marktwaarde.

 

Nog niet definitief

Verschillende partijen kunnen nog in beroep gaan tegen deze uitspraak. De uitspraak is daardoor zeker nog niet definitief. Ook zullen waarschijnlijk nog (veel) individuele rechtszaken volgen, omdat iedere situatie net iets anders is.

 

Vaak niet van toepassing

Pacht u minder dan 15 ha grond, of heeft u een pachtovereenkomst van minder dan 12 jaar, dan heeft deze uitspraak geen invloed op uw situatie.

 

Bijdrage pachter

Wil de verpachter aanspraak maken op de fosfaatrechten? Ga dan na wat uw bijdrage is geweest op de veestapel van 2 juli. Bent u gegroeid door bijvoorbeeld aankoop van melkquotum of grond, dan is het volgens ons niet reëel dat de verpachter de fosfaatrechten opeist van deze extra dieren.

 

Let op

Wilt u fosfaatrechten verkopen voordat uw pachtovereenkomst is beëindigd? Overweeg dan eerst of deze uitspraak gevolgen voor u kan hebben.