Teelt u snijmais op zand- of lössgrond? En oogst u de mais na 1 oktober? Dan moet u onderzaai hebben toegepast of een wintergraan inzaaien. Sinds kort geldt een versoepeling als uw onderzaai is mislukt.

 

Mislukte onderzaai

Heeft u onderzaai toegepast, maar is deze o.a. vanwege droogte mislukt? Dan mag u, na 1 oktober, alsnog een vanggewas inzaaien.

Voorwaarden

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Het vanggewas moet direct na de oogst worden ingezaaid.
  • De volgende vanggewassen zijn toegestaan: gras, winterrogge, bladkool, bladrammenas, wintertarwe, wintergerst, triticale en Japanse haver.
  • Bij controle moet u aantonen dat u onderzaai onder de juiste omstandigheden heeft toegepast.

 

Wintergraan

Heeft u voor het telen van het verplichte vanggewas gekozen voor de teelt van een wintergraan? Dan had u dit uiterlijk 1 oktober moeten melden bij RVO. Het wintergraan moet u uiterlijk 31 oktober zaaien. Het gewas moet volgend jaar als hoofdteelt worden geteeld en mag pas geoogst worden als de korrel rijp is. Oogsten als Gehele Planten Silage (GPS) is niet toegestaan.