In veel situaties, waarbij een reguliere pachtovereenkomst van toepassing is, begint het nieuwe pachtjaar vanaf 1 november. De nieuwe pachtnormen 2019, die per 1 juli 2019 zijn ingegaan, gelden dan pas vanaf 1 november.

 

Pachtnormen 2019

Per 1 juli 2019 zijn de nieuwe maximaal toelaatbare pachtprijzen vastgesteld. Deze gelden voor alle pachtvormen, behalve voor geliberaliseerde pacht voor max. zes jaar en voor teeltpacht.

Pachtjaar vanaf 1 juli

De pachtprijzen en regionale veranderpercentages 2019 gelden voor het pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2019. Betaalt u uw pacht achteraf? Dan heeft u voorlopig nog te maken met de pachtprijzen van 2018.

 

Wijzigingen pachtprijzen

Ieder jaar worden de pachtnormen opnieuw bepaald aan de hand van bedrijfsresultaten van diverse landbouwbedrijven. In gebieden met overwegend melkvee zijn de pachtprijzen (fors) gestegen. In gebieden met overwegend akkerbouw zijn de pachtprijzen gedaald.