1. Fosfaatverrekening

Wilt u gebruik maken van de fosfaatverrekening? Dan moet u dit uiterlijk 31 december melden bij RVO. U moet hierbij aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw overschrijding is maximaal 20 kg fosfaat per ha bouwland.
  • U moet de overschrijding het opvolgende jaar volledig compenseren.

U moet de melding tijdig indienen.

 

2. Derogatie 2020-2021

Minister Schouten heeft in ‘Brussel’ derogatie voor de jaren 2020/2021 aangevraagd. Het is de bedoeling dat deze derogatie een verlenging  wordt van de huidige derogatie. Het is echter ook mogelijk dat ‘Brussel’ extra eisen gaat stellen.

Er komt niet eerder duidelijkheid over derogatie 2020/2021 dan eind 2019. Het is ook mogelijk dat hierover pas in 2020 wordt besloten.

 

3. Melden vrijstelling zoogkoeien

Bent u zoogkoeienhouder en wilt u in 2020 voor de eerste keer deelnemen aan de ‘Vrijstelling Zoogkoeienhouderij’? Dan moet u zich uiterlijk 1 november 2019 melden bij RVO als u daarbij fosfaatrechten moet inleveren. Heeft u initieel geen fosfaatrechten toegewezen gekregen? Dan moet u zich uiterlijk 1 december 2019 melden.

Start u in 2020 met een nieuw bedrijf en wilt u direct van de vrijstelling gebruik maken? Ook dan moet u rekening houden met bovenstaande datums. Dit geldt ook als er sprake is van een (volledige) bedrijfsoverdracht. Deze vergunning is immers niet overdraagbaar.

Neemt u dit jaar deel aan de vrijstellingsregeling en wilt u dat voortzetten in 2020? Dan hoeft u niets te doen. Deelname aan de vrijstellingsregeling loopt automatisch door.

 

4. SDE subsidie

Op dinsdag 29 oktober om 9:00 uur tot donderdag 14 november 17:00 wordt de SDE+ subsidie weer in verschillende fasen opengesteld. Nieuw voor de SDE+ najaarsronde 2019 is dat er een aanvullende voorwaarde komt voor elektriciteitsproducenten. Wilt u een aanvraag indienen, dan moet u een transportindicatie van de netbeheerder meesturen. Daaruit moet blijken dat de transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u de subsidie aanvraagt. Het is vanaf deze week mogelijk om in RVO een concept aanvraag klaar te zetten. 2019 is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat.

 

5. Randvoorwaardenkorting als gevolg van o.a. ‘meerlingfraude’

In een aantal gevallen heeft er vanwege de vermeende meerlingfraude in de jaren 2017 en 2018 op enkele melkveebedrijven een NVWA-controle plaatsgevonden. Op deze controle is vanuit RVO reactie gekomen. Als er tijdens de controle is aangetoond dat hier sprake is van opzettelijkheid, kan er vanuit RVO bericht komen dat zij het voornemen hebben om een randvoorwaardenkorting op te leggen. De mate van opzettelijkheid zal worden meegewogen in de grootte van de korting op onder andere de GLB-uitbetaling 2018 en een eventuele subsidie t.b.v. natuurbeheer 2018. De genoemde korting zal tussen de 20% en 100% bedragen. Mocht de opzettelijkheid extreme vormen hebben aangenomen, dan kan er naast de eerdergenoemde korting een uitsluiting van de GLB-uitbetaling 2019 en subsidie t.b.v. natuurbeheer 2019 worden opgelegd. Tevens kan in laatstgenoemde situatie worden besloten om het bedrijf in dat jaar uit te sluiten voor alle overige subsidies.