Belastingplan 2018 – vennootschapsbelasting

Dubbele zakelijkheidstoets bij uiteindelijke derdenfinanciering Een bv mag in beginsel geen rente aftrekken over geld dat zij heeft geleend van een verbonden lichaam om daarmee een besmette rechtshandeling te financieren. Om in aanmerking te komen voor renteaftrek bij...
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya