In de periode van 1 april t/m 15 mei moet de Gecombineerde Opgave (GO) weer worden ingevuld. Het is van belang dat de GO tijdig en volledig wordt ingediend. De gegevens worden immers ook gebruikt voor bijvoorbeeld de Meststoffenwet, uitbetaling van betalingsrechten (de Bedrijfstoeslag) en uitbetaling van de subsidie SNL-agrarisch.

Digitaal

De GO kan vanaf dit jaar alleen digitaal worden ingevuld. Heeft u zelf geen computer of (snelle) internetverbinding? Dan kunt u uw adviseur inschakelen om samen met u de GO in te vullen.

Welke gegevens?

Binnen de GO moeten diverse vragen over het bedrijf worden beantwoord. Daarnaast zijn enkele onderdelen van belang voor o.a. de Meststoffenwet en de Bedrijfstoeslag. Denk hierbij aan:

 • aanvraag uitbetaling betalingsrechten (basis- en vergroeningspremie);
 • voldoet u of één van de bedrijfsgenoten aan de definitie Jonge landbouwers? Dan kunt u de toeslag Jonge landbouwer aanvragen. Dit moet jaarlijks gebeuren;
 • bent u vrijgesteld van de vergroeningseisen? Zo niet, hoe gaat u de gewasseneis en EA-eis (Ecologisch aandachtsgebied) dit jaar invullen? Maakt u gebruik van een ‘Duurzaamheidscertificaat’?;
 • indien van toepassing de Graasdierenpremie aanvragen;
 • eventueel een aanvraag uit de Nationale reserve indienen, als u aan de voorwaarden voldoet.

Per perceel

 • Alle percelen opgeven met juiste oppervlakte en gewas. Zorg ervoor dat u alle percelen controleert en zo nodig aanpast.
 • Aanvinken uitbetaling betalingsrechten.
 • Opgave EA-gewassen als hoofdteelt (incl. EA-landschapselementen).
 • Opgave EA-vanggewassen met verwachte inzaaidatum.
 • Fosfaattoestand van de grond (fosfaatdifferentiatie).
 • Eventueel aanvraag Nationale reserve voor betreffende perceel.

Let op!

Een foutieve opgave kan grote gevolgen hebben voor de Meststoffenwet en uitbetaling van o.a. de bedrijfstoeslag. Zorg dat bovengenoemde onderdelen juist zijn ingevuld, voordat u de GO definitief indient.

Meer weten?

Neem dan contact op met uw WEA-bedrijfsadviseur. U kunt dit doen via een van onze telefoonnummers (0227) 513 333 of (0251) 361 960.