De gegevens van de percelen zijn een belangrijk onderdeel van de Gecombineerde Opgave (GO). Binnen de GO geeft u per perceel aanvullende informatie op (zoals aanvraag uitbetaling betalingsrechten, invulling EA, fosfaattoestand). Voordat u dat doet, moet de registratie van de percelen (oppervlakte en gewas) in orde zijn.

Aanpassingen gewassen

De gewassenlijst is op enkele punten aangepast t.o.v. 2015. Hierbij vragen vooral de gewaskeuzes bij grasland aandacht. Voordat u de gewaskeuze voor grasland kunt maken, moet u eerst bepalen of het perceel landbouwgrond of natuurterrein is. Raadpleeg bij twijfel de site www.portaalnatuurenlanschap.nl.

Landbouwgrond

Voor grasland op landbouwgrond gelden de volgende gewassen:

  • blijvend grasland (code 265);
  • tijdelijk grasland (code 266);
  • natuurlijk grasland met hoofdfunctie landbouw (code 331).

Natuurterrein

De gewaskeuze voor grasland op natuurterrein is afhankelijk of het perceel wel/niet subsidiabel is. Percelen met bepaald natuurbeheer (N00, N10, N12 en N13) zijn subsidiabel. De volgende ‘graslanden’ gelden voor natuurterrein:

  • natuurlijk grasland, natuurbeheertype met landbouwactiviteiten-GLB (nieuwe code 336). Subsidiabel;
  • natuurlijk grasland, hoofdfunctie natuur (code 332). Niet subsidiabel.

Heeft u vragen?

De gewaskeuze bij natuurlijk grasland geeft al jaren stof tot discussie. Neem bij twijfel contact met ons op. U kunt dit doen via een van de volgende telefoonnummers (0227) 513 333 of (0251) 361 960.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya