Tot en met 15 april 2016 kunt u de subsidie Jonge landbouwer aanvragen. De volgorde van binnenkomst is niet van belang. Binnen het bedrijf moet wel een Jonge landbouwer (Jola) actief zijn, die aan de definitie Jola voldoet. Deze definitie wijkt op een aantal punten af van de definitie die geldt bij de toeslag Jola. Zo mag u bijvoorbeeld op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar zijn.

Let op! Niet iedere investering komt voor subsidie in aanmerking.

U kunt in de meeste provincies kiezen uit 14 subsidiecategorieën.

De subsidie bedraagt 30% van het investeringsbedrag, met een maximum van € 20.000 en een minimaal subsidiebedrag van € 10.000.

Indien in een samenwerkingsverband ook niet-Jola’s zitten, dan wordt het subsidiebedrag verlaagd. Deze verlaging wordt gebaseerd op het aandeel EV (eigen vermogen/ondernemingsvermogen) van de Jola in het bedrijf (aandeel EV hoger: meer subsidie) of op basis van het aantal niet-Jola. In het laatste geval wordt het subsidiebedrag per niet-Jola met 20% gekort, tot een maximum van 80%.

Waar aanvragen?

De subsidie kunt u aanvragen bij de provincie, maar verloopt via de site van RVO. De subsidie moet u op persoonlijke titel (BSN-nr) aanvragen. Om in te loggen heeft u een DigiD nodig. Het aanvraagformulier is erg uitgebreid. Komt u er niet uit, dan kunt u uw adviseur inschakelen.

Meer weten?

Neem dan contact op met uw WEA-bedrijfsadviseur. U kunt dit doen via een van onze telefoonnummers (0227) 513 333 of (0251) 361 960.