Bent u als huurder in 2015 een PO-huur aangegaan? En is deze PO-huur door RVO afgekeurd? Dan heeft u op de gehuurde grond betalingsrechten in eigendom gekregen. Dit heeft gevolgen voor uw overgangsbetaling.

PO-huur

Met een PO-huur was het de bedoeling om op de gehuurde grond gehuurde betalingsrechten te krijgen. Is een PO-huur 2015 afgekeurd, dan gaat RVO er vanuit dat er geen PO is afgesproken. U heeft dan, als huurder, op deze grond rechten in eigendom gekregen. Had u een referentie (waarde toeslag-rechten 2014), dan is de overgangsbetaling ook over deze rechten verdeeld.

Overdragen betalingsrechten

Blijft u de betalingsrechten zelf benutten, dan ontvangt u zelf de basispremie inclusief uw overgangsdeel. Is de grond inmiddels terug gegaan naar de verhuurder en heeft u betalingsrechten mee overgedragen, of gaat u dat doen voor 2018, dan gaat een gedeelte van uw overgangsbetaling mee over.

Verrekenen

U kunt met de nieuwe eigenaar van de betalingsrechten (verhuurder grond) afspraken maken over het verrekenen van de overgangsbetaling t/m 2018 (eventueel inclusief de daaraan gekoppelde vergroeningspremie). Ook als de verhuurder de grond met betalingsrechten verhuurd aan derden, dan kunt u de verrekening regelen met de verhuurder van de grond. De verhuurder kan vervolgens afspraken maken met de nieuwe huurder.

Let op!

Houd rekening met de hoogte van de overgangsbetaling t/m 2018, de vergroeningspremie en eventuele (budget)kortingen. Informeer zo nodig naar de uitgangspunten van de berekening.

Meer weten?

Neem dan contact op met uw WEA-bedrijfsadviseur. U kunt dit doen via een van onze telefoonnummers (0227) 513 333 of (0251) 361 960.