De bedragen die u in 2017 belastingvrij kunt schenken, zijn verhoogd. De vrijstellingen voor de schenkbelasting voor 2017 zijn als volgt:

Kinderen €     5.320
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) €   25.526
of
Kinderen 18-40 (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor een dure studie €   53.176
Verkrijgers 18-40 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor de eigen woning € 100.000
Overige verkrijgers €     2.129

 

Eenmalige schenkingsvrijstelling verhoogd

De eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is verhoogd naar € 100.000. De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind is komen te vervallen, maar de begunstigde moet nog wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Onder voorwaarden kan deze vrijstelling van € 100.000 gespreid over drie opeenvolgende jaren worden benut. Uiteraard moet het geschonken bedrag worden gebruikt voor de eigen woning.

 

Gebruik maken van de schenking voor de eigen woning?

Neem dan contact op met André Kranendonk, aangezien de (overgangs)regeling van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning zeer complex is. U kunt dit doen via telefoonnummer (0251) 361 960 of rechtstreeks per mail: andre.kranendonk@wea-nh.nl.