Wettelijke vakantiedagen 2018 vervallen op 1 juli

De wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2018 hebben opgebouwd, vervallen per 1 juli 2019. Wanneer je je werknemers daar tijdig op wijst, kunnen zij deze vakantiedagen nog vóór die datum opnemen. Sinds 2012 geldt dat wettelijke vakantiedagen een halfjaar na het...

Nieuwe bedragen minimumloon per 1 juli 2019

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2019 verhoogd naar € 1635,60 bruto per maand. Verder krijgen 21-jarigen vanaf die datum het volledige minimumloon en wordt het minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar extra verhoogd.   Vaste percentages...

Vrijgestelde vergoeding zakenreis verhoogd

Wat kun je aan je werknemers onbelast vergoeden als zij een zakenreis in binnen- of buitenland maken? Daarvoor kun je een richtlijn aanhouden, namelijk de ‘Reisbesluiten binnen- en buitenland voor ambtenaren’. De maximale vergoedingen voor buitenlandse...

Vrijwilligersbeleid op orde? Doe de check!

Als jouw organisatie afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers, is een goed vrijwilligersbeleid cruciaal. Zeker nu de belastingdienst het toezicht op stichtingen en verenigingen intensiveert. De ‘Zelfevaluatie’ van de vereniging Nederlandse Organisaties...

Salderingsregeling zonnepanelen na 2023 geleidelijk afgebouwd

Particulieren kunnen na 2023 een deel van de energiebelasting niet meer terugkrijgen van de overheid. Vanaf 2031 krijgt men de energiebelasting helemaal niet meer terug. De afbouw van deze zogenaamde salderingsregeling is door bewindslieden Wiebes en Snel voorgelegd...