Als jouw organisatie afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers, is een goed vrijwilligersbeleid cruciaal. Zeker nu de belastingdienst het toezicht op stichtingen en verenigingen intensiveert. De ‘Zelfevaluatie’ van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) kan daarbij een handje helpen.

 

Controle belastingdienst

De belastingdienst gaat de komende periode controleren of de belastingplicht van onbeschreven stichtingen of verenigingen nog steeds niet van toepassing is. Met onbeschreven wordt gedoeld op die organisaties die niet in de administratie van de belastingdienst voorkomen, maar wel bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan.

 

Dit jaar sportbranche en VvE

Dit jaar betreft het de sportbranche en de Verenigingen van Eigenaren. Deze organisaties krijgen over enkele weken een vragenformulier van de belastingdienst. Later volgen andere branches.
Let op: als in de oprichtingsakte geen winstoogmerk is opgenomen, wil dat nog niet zeggen dat er geen belastingplicht is. Stichtingen en verenigingen die dezelfde economische activiteiten ondernemen als bedrijven zijn namelijk gewoon belastingplichtig!

 

Nieuwe Zelfevaluatie beschikbaar

Als er in jouw organisatie vrijwilligers werkzaam zijn, moet je met veel zaken rekening houden. Met de ‘Zelfevaluatie vrijwillige inzet goed geregeld’ kun je de knelpunten in kaart brengen. Daarbij krijg je praktische tips om vrijwilligersbeleid te maken of te verbeteren. Je kunt de zelfevaluatie gratis downloaden.

 

Keurmerk aanvragen

Heeft jouw organisatie het vrijwilligersbeleid op orde? Dan kun je bij het NOV een keurmerk aanvragen. Dat laat zien dat vrijwilligers bij jou in goede handen zijn en dat je een goed beleid serieus neemt. Hieraan zijn wel kosten verbonden en de hoogte daarvan is afhankelijk van de grootte van je organisatie. Als je vrijwilligersbeleid aan de kwaliteitscriteria van het NOV voldoet, ontvang je het keurmerk voor een periode van vier jaar.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya