In het concept 7e AP werd een rustgewas voor graasdierenbedrijven verplicht gesteld. In het definitieve 7e AP is deze verplichting niet opgenomen. Hiervoor in de plaats komt een verplicht areaal (blijvend) grasland voor de melkveebedrijven en bedrijven zoog- en weidekoeien.

 

Vorm van ‘grondgebondenheid’

Bedrijven met melkkoeien en/of zoog-/weidekoeien moeten in de toekomst een bepaald areaal (blijvend) grasland hebben. De komende maanden wordt deze voorwaarde nader uitgewerkt. Ook is nog niet bekend vanaf welk jaar deze verplichting gaat gelden.

 

Vooruitlopen op ‘Toekomstig mestbeleid’

Met deze maatregel wordt vooruitgelopen op de spoor 1 van het ‘Toekomstig mestbeleid’. Met spoor 1 wordt gestreefd naar 100% ‘grondgebondenheid’ voor bovengenoemde bedrijven vanaf circa het jaar 2030.

 

Niet voor overige graasdierbedrijven

Bedrijven met overige graasdieren krijgen niet met deze eisen te maken.

 

Ook eis rustgewassen op bouwland zand- en lössgrond

Vanaf 2023 zijn voor alle graasdierbedrijven ook de eisen t.a.v. rustgewassen op bouwland op zand- en lössgrond van toepassing.

 

Let op!

Voor alle bedrijven met melkvee, weide- of zoogkoeien geldt straks een verplicht areaal grasland.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA Bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000, of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.