Rondom de jaarwisseling spelen vaak diverse zaken. Dit geldt onder andere ten aanzien van de ‘Meststoffenwet’.

 

Uiterlijk 31 december melden bij RVO

Bepaalde meldingen voor het jaar 2022 kunt u uiterlijk 31 december indienen bij RVO. Dit geldt voor:

  • Mestverwerking: melden afgesloten VVO’s en Driepartijen-overeenkomst.
  • Productierechten: melden overdrachten varkens- pluimvee- of fosfaatrechten. Dit geldt zowel voor verkoop als voor (terug)lease.
  • Toepassen fosfaatverrekening 2022.
  • Gebruik extra organische mest op bouwland met fosfaattoestand hoog.

 

Acties in periode 1 januari t/m 31 januari 2023

In de maand januari zijn veel bedrijven verplicht om de ‘Aanvullende gegevens’ in te dienen bij RVO. Dit geldt voor bedrijven die hiervoor een brief ontvangen. Dit geldt ook voor bedrijven die in 2023 voor het eerst derogatie willen toepassen.

 

Derogatie 2023

Uiterlijk 31 januari kunt u een derogatievergunning voor 2023 aanvragen. Wilt u in 2023 derogatie toepassen? Dan moet u ook uiterlijk op 31 januari grondmonsters nemen en uw bemestingsplan opstellen.

 

Let op!

Dien bepaalde meldingen tijdig in. Bent u te laat? Dan bestaat de kans dat RVO uw melding of ingediende gegevens niet accepteert.