Vanaf augustus 2022 geldt voor werkgevers een verdergaande informatieplicht aan werknemers. U was al verplicht om bepaalde zaken te melden, maar deze verplichting wordt nu dus uitgebreid.

Er zijn bepaalde essentiële zaken waarover u binnen een week na indiensttreding uw werknemer moet informeren (zoals hoogte loon, plaats van werkzaamheden, werk- en rusttijden en duur en voorwaarden van de proeftijd).

Is sprake van onvoorspelbare arbeidsvoorwaarden (zoals bij oproepkrachten), dan geldt een uitgebreidere informatieplicht. De werknemer krijgt ook het recht, nadat hij 26 weken bij u in dienst is, u te verzoeken om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Reageert u niet (tijdig) op dit verzoek, dan wordt het geacht te zijn toegewezen.

Voor bepaalde niet-essentiële zaken (zoals opzegtermijn, ontslagprocedure en verlofregelingen) heeft u één maand de tijd na indiensttreding om aan uw informatieplicht te voldoen.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya