Het nieuwe GLB treedt in werking op 1 januari 2023. Wilt u GLB-subsidies 2023 ontvangen? Meld dan uw bedrijf uiterlijk 31 januari 2023 aan bij RVO. Dit geldt ook als u alleen de basispremie wilt ontvangen.

 

Stand van zaken GLB 2023-2027

Voor uw bouwplan van 2023 is het van belang om rekening te houden met het nieuwe GLB. Echter, nog niet alle regels voor het GLB zijn bekend. De GLB-regels worden opgenomen in het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Naar verwachting is het NSP in oktober definitief. Onlangs heeft RVO wel de procedure rondom het aanvragen van GLB-subsidies bekend gemaakt.

 

Vooraf aanmelden verplicht

U meldt uw bedrijf uiterlijk 31 januari 2023 aan bij RVO als u één of meer van de volgende subsidies wilt ontvangen:

  • Basispremie;
  • Extra betaling voor de eerste 40 hectare;
  • Toeslag Jonge landbouwers;
  • Vergoeding vanuit de eco-regeling;
  • Subsidie voor Zeldzame landbouwhuisdieren.

 

Procedure van aanvraag tot uitbetaling

U kunt een aanmelding indienen vanaf 1 december 2022 t/m 31 januari 2023. Bij deze aanmelding geeft u het voorlopige bouwplan door. Ook moet u aangeven of en welke eco-activiteiten u van plan bent om uit te voeren.

 

Opgave indienen op 15 mei

Uiterlijk 15 mei 2023 moet u, zoals nu ook gebruikelijk, de Gecombineerde opgave indienen. U geeft dan uw definitieve bouwplan door. Daarnaast moet u (nogmaals) de eco-activiteiten doorgeven die u voor de eco-regeling wilt toepassen.

 

Definitieve aanvraag

In de periode van 15 oktober t/m 30 november 2023 kunt u de GLB-subsidies definitief aanvragen. Onder voorwaarden mag u bij deze aanvraag afwijken van de opgave op 15 mei. Dit geldt met name voor de toegepaste eco-activiteiten.

 

Let op!

De ‘GLB-procedure’ is anders dan u gewend bent. Meld u tijdig aan om geen GLB-subsidies mis te lopen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.