Onlangs zijn de voorgenomen aanscherpingen voor het mestbeleid bekend gemaakt. De voorgestelde maatregelen zijn ingrijpend, maar staan nog ter discussie. Aanpassingen zijn mogelijk, echter niet zonder prijs.

 

7e Actieprogramma

De voorgestelde maatregelen zijn opgenomen in het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP). Nederland is verplicht om iedere vier jaar een ‘Actie-programma’ op te stellen. Hierin staan maatregelen die nodig zijn om aan de doelstellingen van de Europese Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water te voldoen.

 

Aanscherpingen

In bepaalde gebieden voldoet Nederland nog niet aan de gestelde doelen. Mede om deze reden worden de ‘mestregels’ verder aangescherpt.

 

Gevolgen voor bouwplan

De voorstelde maatregelen, zoals verplichte rustgewassen, brede teeltvrije zones en verplichte vanggewassen hebben, afhankelijk van uw bedrijf, grote gevolgen voor uw bouwplan.

 

Derogatie

Om derogatie te kunnen krijgen voor de periode 2022 t/m 2025 moet ‘Brussel’ het 7e Actieprogramma goedkeuren. Het belang van een Actieprogramma met de juiste maatregelen is daardoor extra groot.

 

Relatie met nieuwe GLB

Diverse maatregelen vanuit het 7e Actieprogramma worden ook verplicht vanuit het nieuwe GLB. Bijvoorbeeld bufferstroken en de teelt van rustgewassen.

 

Maatregel stapsgewijs invoeren

Nederland moet het definitieve 7e Actieprogramma eind dit jaar opsturen naar ‘Brussel’. Daarna zullen de maatregelen stapsgewijs worden ingevoerd in de Nederlandse regelgeving. Veel maatregelen gaan vanaf 2023 in. Bent u bezig met een plan voor de komende jaren? Dan is het verstandig om alvast rekening te houden met de aangekondigde maatregelen.

 

Let op

Heeft u grond in gebruik? Vanaf 2023 zult u met ingrijpende maatregelen te maken krijgen. De plannen staan nog ter discussie, waardoor aanpassingen nog mogelijk zijn.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs van NUWEA Subsidies. Bereikbaar onder telefoonnummer 0882824000 of per e-mail: advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya