Naast de derogatievoorwaarden worden andere regels ingevoerd of (fors) aangescherpt. Dit geldt zowel voor derogatie- als niet-derogatiebedrijven.

 

Vanaf 2023

  • Verplichte bredere teeltvrije zones. De hoofdregels hierbij zijn:
    • 5 m langs ecologisch kwetsbare sloten en KRW-lichamen.
    • 3 m langs andere waterlopen.
    • 1 m langs droge sloten (tussen 1 april en 1 oktober geen water).
  • Introductie realtime ‘Vervoersbewijs dierlijke mest’ (rVDM).

Daarnaast lijkt het erop dat voor alle bedrijven (ook akkerbouw) een bemestingsplan verplicht wordt.

 

Na 2023

Na 2023 worden diverse regels aangescherpt, vooral in ‘door nutriënten verontreinigde gebieden’. Ook worden gebruiksnormen verlaagd.

Laat u goed informeren over de nieuwe voorwaarden en regels. Dit geldt zeker ook voor niet-derogatiebedrijven (incl. akkerbouw).

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.