Heeft u derogatie aangevraagd? En heeft u percelen op klei- of veen? Dan gelden extra derogatievoorwaarden voor uw bedrijf. Daarnaast gelden extra regels voor derogatiebedrijven op klei/veen in de nieuwe ‘NV-gebieden’.

 

Korting stikstofnorm na graslandvernietiging

In onderstaande situaties geldt voor alle derogatiebedrijven op klei of veen een korting op de stikstofnorm na graslandvernietiging. De korting is:

  • 50 kg N/ha bij graslandvernieuwing vanaf 1 juni.
  • 65 kg N/ha bij de teelt van mais na gras.

Het bovenstaande geldt niet als het gras als grasgroenbemester is geteeld of als verplicht vanggewas na mais in een NV-gebied (zie hieronder).

 

Extra regels derogatiebedrijven klei/veen in NV-gebieden

De ‘Nutriënt verontreinigde gebieden’ (NV-gebieden) bestaan uit de zand- en lössgronden met een lage derogatienorm en de gebieden van waterschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta, waar nu ook een lagere derogatienorm geldt. Voor derogatiebedrijven op klei/veen in deze waterschappen gelden extra voorwaarden.

 

Vanggewas na mais

U moet na de teelt van mais een toegestaan vanggewas telen. Het vanggewas hoeft niet uiterlijk 1 oktober te zijn ingezaaid. Vernietigen mag pas vanaf 1 februari.

 

Extra regels graslandvernietiging

Voor betreffende bedrijven gelden de volgende extra regels:

  • Na graslandvernietiging in de periode van 1 februari t/m 20 juni moet u gras of een ander stikstofbehoeftig gewas telen.
  • Herinzaai van gras is toegestaan t/m 31 augustus.
  • Graslandvernietiging blijft toegestaan in de periode van 16 september t/m 30 november voor de teelt van bloembollen.

Bovenstaande regels zijn ‘derogatievoorwaarden’. Voor het behoud van derogatie is het van belang dat u hieraan voldoet.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.