Weet u het nog? Alles op een rijtje voor een goede start van 2017!

Het nieuwe jaar is weer van start gegaan en daarmee staan er weer een aantal belangrijke punten op het programma voor u als agrariër. Het opstellen van het bemestingsplan, het indienen van de aanvullende gegevens en het invullen van de kringloopwijzer zijn hier een goed voorbeeld van. Omdat de regelgeving steeds uitgebreider en complexer wordt hebben wij hieronder een beknopt overzicht gemaakt van de belangrijkste regels en actiepunten voor de komende maanden.

 

Mestbeleid:  bemestingsplan en de aanvullende gegevens

De aanvullende gegevens voor 2016 moeten voor 1 februari 2017 zijn ingediend bij de RVO. Het is dus belangrijk dat het bemestingsplan van 2016 volledig is afgerond en dat de voorraden juist zijn bepaald. Vervolgens kan het nieuwe bemestingsplan voor 2017 worden opgesteld, dit is noodzakelijk als u gebruik wil maken van derogatie.

 

Derogatie

Er is op dit moment nog veel onduidelijkheid over de toekomst van derogatie. In eerste instantie zal het fosfaatreductieplan van de grond moeten komen. Het is echter wel noodzakelijk om voor 1 februari 2017 derogatie aan te vragen als u hiervan gebruik wilt maken.

 

Mestverwerkingsplicht

Sinds 2014 geldt de mestverwerkingsplicht voor alle bedrijven met een fosfaatoverschot. Van dit overschot hoeft maar een klein deel te worden verwerkt. Vervolgens is in 2015 de Melkveewet ingevoerd. Dit heeft als gevolg dat het volledige melkveefosfaatoverschot minus de melkveefosfaatreferentie moet worden verwerkt.

 

AMVB/Wet Grondgebonden groei

Vanaf 2016 geldt voor melkveebedrijven de Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB): Grondgebonden groei. Hierdoor wordt de  mogelijkheid voor melkveebedrijven om alleen op basis van mestverwerking te groeien beperkt. In december 2016 is het wetsvoorstel Grondgebonden groei door de Tweede Kamer aangenomen. Melkveebedrijven met een melkveefosfaatoverschot (in vergelijking met 2014) moeten voldoen aan de eisen van grondgebondenheid. Bedrijven met een overschot groter dan 20 kilo fosfaat per hectare moeten een deel van de groei compenseren door uitbreiding van het areaal grond in gebruik.

In het bemestingsplan voor 2017 kunnen wij voor u een prognose maken in het kader van de mestverwerkingsplicht en de AMVB/Wet Grondgebonden groei.

 

Fosfaatreductieplan

Per 1 maart treedt waarschijnlijk het fosfaatreductieplan van ZuivelNL in werking. Dit wordt als middel gebruikt om de Nederlandse veestapel te laten krimpen om zo weer onder het fosfaatplafond te komen. Hierdoor hoopt de veehouderijsector uitzicht te houden op derogatie in de komende jaren. Het fosfaatreductieplan zal gaan gelden voor elke melkveehouder. U krijgt als melkveehouder een keuze tussen de melkgeldregeling en GVE-reductieregeling. Beide regelingen kunnen ingrijpend zijn voor uw bedrijf. Wij kunnen u helpen bepalen voor welke regeling u het beste kunt kiezen.

 

Kringloopwijzer

Over het jaar 2016 is het indienen van de Kringloopwijzer voor elk melkveebedrijf verplicht. Dit hebben de verschillende zuivelondernemingen opgenomen in hun leveringsvoorwaarden. De verplichting is ingesteld omdat het fosfaatplafond inmiddels is overschreden.  De Kringloopwijzer moet voor 15 mei 2017 worden ingediend.

 

Heeft u het overzicht nog? Wat kan WEA Agro voor u betekenen?

Gezien  de grote hoeveelheid regels wordt het steeds moeilijker om het overzicht te behouden. Onze agrarische bedrijfsadviseurs kunnen u hierbij helpen door voor u het bemestingsplan op te stellen en de Kringloopwijzer in te vullen. Bel voor het maken van een afspraak naar een van onze vestigingen (0227) 513 333 (Middenmeer) of
(0251) 361 960 (Uitgeest). Of stuur rechtstreeks een e-mail naar:

Jelle Koopman – jelle.koopman@wea-nh.nl
Jolanda de Jong – jolanda.de.jong@wea-nh.nl
Mariska van der Veldt – mariska.van.der.veldt@wea-nh.nl
Niek Homan – niek.homan@wea-nh.nl

Ook voor vragen kunt u bij onze bedrijfsadviseurs terecht.

Van deze informatie hebben wij een nieuwsflits gemaakt. U kunt deze hier downloaden.