Vanaf 1 januari 2020 is de hoogte van de WW-premie die je als werkgever betaalt afhankelijk van het type arbeidscontract met je werknemer. Is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vaste arbeidsomvang? Dan mag je de lage WW-premie toepassen. Je moet dan wel zorgen dat je arbeidsovereenkomst schriftelijk is vastgelegd.

 

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Daarmee is onder andere de WW-premiedifferentiatie ingevoerd.  De WW-premie die je als werkgever betaalt is niet meer afhankelijk van de sector waarin je werkt, maar van de arbeidscontracten met je werknemers. Om flexwerk tegen te gaan en vaste contracten te stimuleren is de WW-premie daarvan afhankelijk gemaakt. Bij flexwerk is sprake van een premie van 7,94% en bij een vast contract van een veel lagere premie van 2,94%.

 

Hoe kom ik in aanmerking voor de lage WW-premie

Voor toepassing van de lage WW-premie moet sprake zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vaste arbeidsomvang. Dus geen oproepcontract. Een oproepcontract is een overeenkomst waarbij de arbeidsomvang niet vastligt. In de andere gevallen betaal je een hoge WW-premie. Heb je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten vóór 1 januari 2020, maar ligt die niet schriftelijk vast? Of is de wijziging van een contract voor bepaalde in onbepaalde tijd niet vastgelegd?

 

Hoe voldoe ik aan het schriftelijkheidsvereiste?

Je kunt de arbeidsrelatie alsnog vastleggen met een arbeidsovereenkomst, maar dat is niet nodig. Een addendum is ook voldoende. Bevestig aan werknemer dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, géén oproepovereenkomst. Wil de werknemer een dergelijk stuk niet tekenen? Ook een digitale bevestiging van werknemer voldoet. Je bewijspositie is dan wel lastiger. Zorg daarom in ieder geval voor een reply per e-mail van werknemer op een e-mail van de werkgever met daarin de feiten die je wil vastleggen.
Bewaar een door beide partijen getekende arbeidsovereenkomst, getekend addendum of digitale bevestiging bij de loonadministratie en je voldoet aan de voorwaarde voor een lage WW-premie.

U kunt de getekende overeenkomsten opsturen naar de salarisadministratie, wij slaan deze dan op in NMBRS, zodat deze goed bewaard blijven.