Wilt u in aanmerking komen voor de basispremie? Dan moet u aan de basisvoorwaarden (conditionaliteit) voldoen. Voor 2023 gelden enkele vrijstellingen. Mede hierdoor zijn volgend jaar de extra inspanningen voor het GLB beperkt.

 

Hoogte basispremie met ‘plusje’ eerste 40 hectare

De basispremie bedraagt in 2023 circa € 220 per subsidiabele hectare. Voor de eerste 40 ha kunt u circa € 50 per ha extra ontvangen. In de periode 2023-2027 wordt de basispremie in stapjes verlaagd (circa 25% lager in 2027).

 

Conditionaliteit: vaak al wettelijk verplicht

De conditionaliteit bestaat uit randvoorwaarden (vergelijkbaar met nu) en ‘GLMC’s’ (Goede landbouw en milieuconditie bodem). De 10 GLMC’s staan vermeld in tabel 1. GLMC 10 is recent toegevoegd.

Tabel 1. GLMC’s binnen de conditionaliteit

Nr. GLMC’s
1 Behoud van blijvend grasland
2 Bescherming veengebieden en wetlands
3 Verbod verbranden stoppels
4 Bufferstroken langs waterlopen (vanuit 7e AP)
5 Erosie tegengaan
6 Minimale bodembedekking kwetsbare perioden
7 Vruchtwisseling op bouwland (gewasrotatie)

– Incl. 1:4 teelt rustgewas op zand/löss (7e AP)

8 Niet-productief areaal en landschapselementen
9 Bescherming blijvend grasland Natura 2000-gebieden
10 Bufferstroken langs droge sloten (7e AP)

De GLMC’s 1, 2, 3, 5 en 9 zijn al wettelijk verplicht of reeds in het huidige GLB opgenomen. GLMC 4 en 10 worden verplicht vanuit het 7e Actieprogramma (7e AP). GLMC 6 is al verplicht (‘geen zwarte braak’), maar er komen regels voor bodembedekking in de herfst/winter. Voor GLMC 7 en 8 geldt voor 2023 een vrijstelling. Echter bij de eco-regeling speelt GLMC 8 nog wel een rol.

Door de vrijstelling voor GLMC 7 en 8 kunt u makkelijker voldoen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya