Volgens de huidige plannen worden op 1 januari 2017 fosfaatrechten voor melkvee ingevoerd. Bij overdracht vindt een afroming van 10% plaats. De Staatssecretaris is van plan om deze afroming niet toe te passen als er sprake is van bedrijfsoverdrachten in familieverband  (1e, 2e of 3e graad).

Uitwerking nog niet bekend

De exacte uitwerking is niet bekend, maar mogelijk wordt aangesloten bij de werkwijze die toegepast wordt bij de overdracht van de melkveefosfaat-referentie (MFR). Dit zou betekenen, dat de fosfaatrechten niet worden afgeroomd als bij bedrijfswijzigingen het KvK-nr niet wijzigt. Wijzigt het KvK-nr wel, maar is er sprake van een overdracht binnen de familie (bloed of aanverwantschap in de 1e, 2e of 3e graad), dan wordt ook niet afgeroomd.

Overdracht referentie voor 1 januari 2017

Bij een bedrijfsoverdracht na de referentiedatum 2 juli 2015 en voor 1 januari 2017, dan zal de referentie (aantal dieren op 2 juli 2015) moeten worden overgedragen. De fosfaatrechten zijn immers nog niet toegekend. De vraag is wanneer een referentieoverdracht mogelijk is en of hierover ook een afroming plaatsvindt. Waarschijnlijk wordt bij een overdracht van de referentie geen afroming toegepast bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie (tot 3e graad).

Wel afroming?

Bij overige bedrijfsoverdrachten voor 1 januari 2017 is de kans groot dat de referentie wel wordt afgeroomd. Het zou kunnen, dat dit niet het geval is bij bedrijfsoverdrachten  voor  3 maart 2016 (datum publicatie Kamerbrief over fosfaatrechten). Zekerheid is echter niet te geven.

Bij een bedrijfsoverdracht spelen steeds meer zaken een rol. Betrek uw adviseur tijdig bij uw plannen

Meer weten?

Neem dan contact op met uw WEA-bedrijfsadviseur. U kunt dit doen via een van onze telefoonnummers (0227) 513 333 of (0251) 361 960.