Met de Gecombineerde opgave kunt u, zoals gebruikelijk, uw bedrijfstoeslag en overige GLB-subsidies aanvragen. Hiervoor moet u aan diverse voorwaarden voldoen, zoals bijvoorbeeld een juiste registratie.

 

Aanvragen

U kunt met de GO uitbetaling aanvragen van:

  • Basis- en vergroeningspremie;
  • Toeslag Jonge landbouwer;
  • Graasdierpremie;
  • Brede weersverzekering;
  • SNL-agrarisch natuur (vanaf 1 april).

 

Registratie in orde

Om in aanmerking te komen voor deze betalingen moet u uiterlijk op 15 mei bij KVK geregistreerd zijn als ‘actief landbouwer’. Hierbij moet de hoofdactiviteit ‘landbouw’ zijn (SBI-codes 011 t/m 016 en vanaf 2021 ook 1051 ‘zelfzuivelaar’). Is ‘landbouw’ niet uw hoofactiviteit, dan moet u uiterlijk 15 mei met een accountantsverklaring aantonen dat uw landbouwactiviteiten ‘niet onaanzienlijk’ zijn. Gebruik hierbij de recentste accountantsverklaring van RVO.

 

Jonge landbouwer

Bent u Jonge landbouwer en wilt u in aanmerking komen voor de toeslag of betalingsrechten uit de Nationale reserve? Zorg er dan voor dat uw ‘langdurige blokkerende zeggenschap’ uiterlijk 15 mei is geregeld in een overeenkomst (bijv. maatschapsakte of statuten) en bij de KVK. U komt voor maximaal 5 jaar in aanmerking voor de toeslag jonge landbouwer.

 

Graasdierpremie

Vraagt u graasdierpremie aan voor vrouwelijke runderen en/of schapen? Dan is een belangrijke voorwaarde dat deze dieren in de periode van 15 mei t/m 15 oktober onafgebroken op niet-subsidiabele grond lopen. Het is ook van belang dat de I&R registratie op orde is zodat u geen korting opgelegd krijgt.

 

Let op!

Zorg dat uw registratie tijdig in orde is. Het belang hiervan is immers groot.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs van NUWEA Subsidies. Telefonisch te bereiken op telefoonnummer 088 2824000 of per mail: advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.