Het Nederlandse bedrijfsleven moet zich erop voorbereiden dat zij hun bank moet gaan betalen voor het beheren van hun spaargeld. Zowel ABN Amro als ING en Triodos passen hun algemene voorwaarden aan, waardoor zij voortaan een negatieve rente over de betaal- en spaarrekeningen van zakelijke klanten kunnen rekenen.

De banken zien zich hiertoe genoodzaakt door de aanhoudende negatieve marktrente. Het rentepercentage waartegen banken elkaar geld kunnen lenen ligt daardoor sinds april 2015 onder de nul. Momenteel bedraagt deze zogenoemde interbancaire rente -0,3 procent. Geld stallen bij de Europese Centrale Bank (ECB) is nog duurder: daarvoor betalen de banken een rente van -0,4 procent. Dit betekent dat banken geen rente ontvangen als ze geld uitlenen aan andere banken en de ECB, maar hier juist voor moeten betalen.

Uitzonderlijke marktomstandigheden

De lage rente is het gevolg van een poging van de ECB om de economische groei te stimuleren, maar de banken betalen hiervoor een prijs. ABN Amro ziet zich nu genoodzaakt het doorberekenen van deze ‘uitzonderlijke marktomstandigheden’ aan zakelijke klanten mogelijk te maken, zo schreef de bank maandag in een brief aan een eerste groep van 70 duizend zakelijke klanten. De algemene voorwaarden worden daartoe zo aangepast, dat rekeninghouders vanaf 1 oktober met een negatieve rente te maken kunnen krijgen. De bank streeft ernaar klanten met een laag bedrag op de rekening ‘zoveel mogelijk te ontzien’.

Ook Triodos en ING maakten bekend de deur open te zetten voor negatieve rentes voor zakelijke klanten. De ongeveer 40 duizend zakelijke klanten van eerstgenoemde bank zijn per brief ingelicht over het veranderen van de voorwaarden per 1 september. ING, de grootste speler in de Nederlandse markt met bijna 700 duizend zakelijke rekeninghouders, heeft haar klanten nog niet geïnformeerd. Volgens een zegsvrouw is dat echter slechts een kwestie van tijd. ‘De marktomstandigheden vragen erom.’ Voor de Rabobank is het al enige tijd mogelijk de negatieve rente door te berekenen, zo stelt een woordvoerder.

Niet voor particulieren

Het is voor het eerst dat Nederlandse banken zich openlijk voorbereiden op het doorberekenen van de rentekosten aan een grote groep bedrijven. Tot op heden werden alleen de grootste spaarders, zoals pensioenfondsen, geconfronteerd met een negatieve spaarrente. Particulieren hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken: de banken verzekeren dat er geen plannen in de pijplijn zitten om ook hen te laten betalen voor het stallen van geld.

MKB Nederland noemt de aanstaande verandering ‘vervelend, maar niet verrassend’. ‘Maar het is wel belangrijk dat de banken hun klanten goed informeren’, aldus een zegsman. ‘En dat er wordt gekeken naar alternatieven, afhankelijk van hoe de markt zich beweegt. Je zou er bijvoorbeeld aan kunnen denken om alleen een negatieve rente te rekenen op spaarrekeningen waarop het geld voor langere tijd vast staat.’

Bron: Volkskrant.nl