De periode om de Gecombineerde opgave 2020 in te vullen is aangebroken. Het belang van een juiste invulling is groot. Laat u informeren over de belangrijkste onderdelen en de wijzigingen t.o.v. vorig jaar.

 

Aandachtspunten

Net als andere jaren is 15 mei de uiterste datum om, zonder korting, de Gecombineerde opgave (GO) in te dienen. Ook voor het doorgeven van de fosfaattoestand is 15 mei de uiterste datum.

 

Juiste registratie

Vraagt u één of meer GLB-subsidies aan? Dan moet u voldoen aan de definitie van ‘actief landbouwer’. Dit moet o.a. blijken uit uw registratie bij de KvK, die uiterlijk 15 mei in orde moet zijn. Is ‘landbouw’ niet uw hoofdactiviteit? Dan moet u met een accountantsverklaring aantonen dat uw landbouwactiviteit een belangrijk onderdeel is van uw bedrijf.

 

Jonge landbouwer

Wilt u als Jonge landbouwer de ‘Toeslag Jonge landbouwers’ aanvragen en/of betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen? Dan moet u uiterlijk 15 mei aan de voorwaarden voldoen en o.a. blokkerende zeggenschap hebben. Heeft u een samenwerkingsverband? Dan moet dit blijken uit een overeenkomst of de akte en uit uw KvK-inschrijving.

 

Perceelsregistratie

Voordat u uw GO invult moet uw perceelsregistratie in orde zijn. Wijzigingen moet u doorvoeren in ‘mijn percelen’.

 

Wijzigingen subsidie en extra vragen

Vanaf 2020 gelden enkele wijzigingen t.a.v. de GLB-subsidies. Daarnaast moet u in de GO 2020 veel extra vragen beantwoorden.

 

Bedrijfsoverdracht

Heeft u dit jaar te maken met een bedrijfsoverdracht? Zorg dat u de uitbetaling van uw betalingsrechten veiligstelt. De aandachtspunten worden verderop in de nieuwsbrief behandeld

 

Invullen geen ‘dagelijkse kost’!

Het invullen van de Gecombineerde opgave is geen ‘dagelijkse kost’. Twijfelt u over het zelf invullen van de GO, of heeft u vragen over bepaalde onderdelen? Schakel dan uw adviseur in via telefoonnummer 088 2824000. Of stuur een mail naar advies@nuweasubsidies.nl.