In beginsel moet de belastingdienst binnen acht weken beslissen op een verzoek om btw-teruggaaf. Doet de belastingdienst dit niet, dan heeft de ondernemer vanaf 1 april 2019 (onder voorwaarden) recht op vergoeding van belastingrente. De voorwaarden kunt u hieronder lezen.

  • de acht weken zijn verstreken vanaf ontvangst door de belastingdienst van het verzoek om btw-teruggaaf;
  • de drie maanden zijn verstreken na het einde van het kalenderjaar of boekjaar waarop de btw-teruggaaf betrekking heeft.

Voor een btw-teruggaaf over het kalenderjaar 2018 ontstaat dus recht op vergoeding van belastingrente vanaf 1 april 2019, als op dat moment of enig moment daarna acht weken zijn verstreken na ontvangst door de belastingdienst van het verzoek om btw-teruggaaf.

Bron: Accountancy Vanmorgen