De fosfaattoestand van de bodem wordt thans bepaald op basis van het P-AL-getal (grasland) of Pw-getal (bouwland). Het is de bedoeling dat dit vanaf 2021 gaat veranderen. U kunt hier al rekening mee houden als u uw grond laat bemonsteren.

 

Nieuwe werkwijze

Vanaf 2021 wordt de fosfaattoestand vermoedelijk bepaald op basis van het P-AL-getal én het P-CaCl2-getal (P-PAE-getal). Dit geldt zowel voor grasland als voor bouwland. Het Pw-getal wordt dan niet meer gebruikt.

 

Overgangsregeling?

In het voorstel, waarin deze wijziging is aangekondigd, is geen overgangsregeling voor bestaande analyses opgenomen. In het 6e Actieprogramma is echter aangegeven dat bestaande analyses van de fosfaattoestand ook na 1 januari 2021 geldig zijn (max. 4 jaar). Dit moet nog wel formeel worden geregeld.

 

Soms al geanalyseerd

Het is mogelijk dat bij uw huidige analyseresultaten van uw grondmonsters het PAL-getal én het P-CaCl2-getal al zijn bepaald. Het kan echter zijn dat het P-CaCl2-getal een andere benaming heeft in uw analyserapport. Vraag dit zo nodig na.

 

Let op!

Laat u uw grond bemonsteren? Dan is het raadzaam om vanaf nu ook het PAL-getal en P-CaCl2-getal te laten bepalen. U kunt deze analyseresultaten dan vanaf 2021 gebruiken voor het bepalen van de fosfaattoestand.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0227 513333 (Middenmeer) of 0251 361960 (Uitgeest) of per mail: be-afdeling@wea-nh.nl. Zij helpen u graag verder.