Binnen de Europese Unie komt er waarschijnlijk een regeling om de melkproductie vrijwillig te verlagen. De regeling is nog niet definitief en de details zijn nog niet bekend. Het lijkt erop dat deze regeling maar voor een beperkte groep bedrijven interessant zal zijn.

Plan

Volgens het plan krijgt u als melkveehouder € 0,14 per kg melk dat u minder levert dan in eenzelfde periode van het voorgaande jaar. De eerste periode gaat waarschijnlijk om de melkleveranties in de maanden oktober t/m december 2016 (t.o.v. de productie in dezelfde maanden in 2015).

De regeling gaat waarschijnlijk ook gelden voor geiten- en schapenmelkers, maar geldt niet voor zelfzuivelaars.

Interessant?

De regeling is mogelijk interessant voor stoppende en niet- of beperkt gegroeide bedrijven. Maar ook voor deze groep is het de vraag of de voorgestelde vergoeding voldoende is.

Melden

Op dit moment is het nog niet mogelijk om u te melden voor deze regeling. Als de regeling definitief is moet u zich, voor de eerste periode, waarschijnlijk uiterlijk 19 september melden bij RVO.

Ook voor u?

Laat dan tijdig doorrekenen of deelname financieel interessant is. Neem contact op met een van de WEA-bedrijfsadviseurs op telefoonnummer (0227) 513 333 of (0251) 361 960.