Op dit moment is een knelgevallenregeling voor de grondgebondenheid (GGB) in voorbereiding. Deze gaat waarschijnlijk in per 1 januari 2017 en kan ook over 2016 worden toegepast. De knelgevallenregeling is echter beperkt toepasbaar.

Knelgevallenregeling

De voorgestelde knelgevallenregeling geldt als u door ‘buitengewone omstandigheden’ in 2014 een lager melkveefosfaatoverschot hebt gerealiseerd. Een tweetal ‘knelgevallen’ zijn voorzien.

Grotere fosfaatruimte in 2014

Heeft u in 2014 meer landbouwgrond in gebruik genomen, omdat u grond wilde compenseren die u kwijtraakt voor natuur of publieke infrastructuur? En was hierdoor uw fosfaatruimte in 2014 tijdelijk groter? Dan komt u voor de regeling in aanmerking.

Lagere fosfaatproductie in 2014

Was uw fosfaatproductie door omstandigheden minimaal 5% lager dan normaal? Dan komt u voor de regeling in aanmerking. De productiedaling moet zijn ontstaan door dierziekte of –gezondheidsproblemen, ziekte/overlijden veehouder (of familie tot 1e graad) of vernieling van de stal (bijvoorbeeld door brand).

Melden indien interessant

Wilt u voor de knelgevallenregeling in aanmerking komen, dat moet u zich voor 1 april 2017 melden bij RVO. De regeling moet wel eerst definitief zijn vastgesteld. Let op: In sommige gevallen is de knelgevallenregeling niet interessant (bijvoorbeeld bij een negatief melkveefosfaatoverschot in 2014).

Denkt u in aanmerking te komen voor de knelgevallenregeling?

Bepaal samen met een van onze bedrijfsadviseurs of u aan alle voorwaarden voldoet. Neem contact op via telefoonnummer (0227) 513 333 of (0251) 361 960.