De knelgevallenregeling voor fosfaatrechten wordt uitgebreid met een tweetal categorieën. Een beperkt aantal bedrijven zal hier gebruik van kunnen maken. Het aanmelden voor deze knelgevallenregeling kan na 1 januari 2018.

 

Uitbreiding knelgevallen

De knelgevallenregeling is nu ook van toepassing voor nieuwe bedrijven en bedrijven die benadeeld zijn door ontwikkeling van een publiek project.

 

Nieuw bedrijf

Er kan sprake zijn van een nieuw bedrijf als u als melkveehouder voor 1 januari 2014 geen melk heeft geproduceerd. Ook mag u geen referentie fosfaatrechten hebben overgenomen. Op 2 juli 2015 moest u een verleende milieuvergunning hebben en financiële verplichtingen zijn aangegaan.

 

Publiek project

U wordt als knelgeval gezien als u vanwege de ontwikkeling van een publiek project (bijv. natuurontwikkeling, infrastructuur of nutsvoorzieningen) tijdelijk minder dieren (minimaal 5%) heeft gehouden of tijdelijk niet grondgebonden was. Dit kan o.a. spelen bij bedrijfsverplaatsingen.

Let op! Valt u mogelijk onder de knelgevallenregeling? Meldt u zich dan begin 2018 aan. Verzamel alvast de benodigde bewijsstukken.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met WEA-bedrijfsadviseur Jelle Koopman of Jolanda de Jong via een van onze telefoonnummers: (0227) 513 333 (Middenmeer) of (0251) 361 960 (Uitgeest). Of stuur een mail naar: be-afdeling@wea-nh.nl.